Farmland Sadlar & Rådgivning

    SADLAR     SADELBOMMAR     TILLBEHÖR     FARMLAND     KONTAKT     INFORMATION     SADELPROVNING    

Välkommen
Välkommen
Välkommen

 
Sadelprovning - Måttbeställning

Individuell anpassad sadelprovning, måttbeställning.

Vi önskar dig välkommen till vår sadelutställning för provsittning, och en första utvärdering av dina och hästens sadelbehov.

I vår sadelgalleria kan du i lugn och ro, helt ostört, prova vårt utbud av olika sadelmodeller. Diskutera detaljer och dina önskemål. Här väljer vi tillsammans ut ett antal lämpliga sadelmodeller, samtidigt bokar du tid och plats för en eventuell sadelprovning, måttagning.

Vi kommer till dig eller du till oss!.

Vid sadelutprovningen provrider du ett antal sadlar, en eller flera gånger, här får inte tid och stress avgöra! Det är viktigt att det känns bra och att rätt sadelbeslut fattas.

Fotodokumentation sker av häst med sadel på, samt hela ekipaget. När lämplig sadel valts, väljs även önskad läderkvalité, samt specifika önskemål. Erfoderliga mått, skissering och mallar tas. Mått och mallar skickas sedan till våra utvalda sadelmakare.

Den måttade sadeln tillverkas specifikt för dig, allt dokumenteras och arkiveras
.

Vill du veta mer om måttbeställning klicka här!

För kontakt 0706 44 25 80 eller info@farmlandsadlar.sebild
bild
bild
DMP53